Jacek z Szafy

Jacek z Szafy to stowarzyszenie ludzi, którym przyświeca wspólna idea szeroko pojętej INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, realizowanej w następujący sposób: Rozpowszechnianie kultury i sztuki, lokalnej i nie tylko, poprzez: a) realizację i pomoc w realizacji projektów artystycznych, w tym: koncertów, wystaw, spotkań autorskich i tym podobnych b) rozwijanie umiejętności i zainteresowań poprzez organizowanie kółek zainteresowań, kursów i podobnych Działania pro-ekologiczne i ochrona przyrody poprzez: a) edukację ekologiczną społeczeństwa b) promowanie racjonalnego gospodarowania odpadami c) monitoring lasów i parków Działania wolontariackie: a) organizowanie grup do dobrowolnej, bezpłatnej pracy na rzecz innych i społeczeństwa b) organizowanie zbiórek przedmiotów użytecznych społecznie, w tym ubrań, zabawek, artykułów spożywczych, higienicznych oraz środków czystości i dysponowanie nimi wśród osób potrzebujących c) stowarzyszenie nie przeprowadza zbiórek pieniędzy, stowarzyszenie zachęca społeczeństwo do dokonywania zakupów z prywatnych środków na wybrane cele charytatywne. Nasze działania mają na celu integrację społeczną, realizowaną poprzez wspólne działanie członków stowarzyszenia na rzecz społeczeństwa i przyrody, a także kultury i sztuki. Motywem działania stowarzyszenia są korzyści niematerialne takie jak budowanie więzi międzyludzkich, odnalezienie poczucia sensu, podwyższanie samooceny, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Przyłącz się do nas: jacekzszafy@dechiffon.com   jacek